Fred i vår tid

Många europeiska länder uppdaterade inte deras försvar efter första världskriget, en av dem var Nederländerna. Inte ens efter att Nazisterna tog över i Tyskland och började upprustningen av landet var nederländarna beredda att uppdatera sitt försvar. De trodde att om de upprustade deras försvar skulle det uppfattas som aggressivitet och Tyskland skulle anfalla dem. De… Continue reading Fred i vår tid

Det blir aldrig som man tänkt sig.

Sverige har gjort många misstag med sin försvarspolitik, men det är inte unikt för Sverige. Andra länder har också gjort liknande misstag, vilket de insett när de senare hamnat i krig. Sverige har som tur är inte haft mycket möjligheter att se sina misstag förverkligas.   Storbritannien gjorde liknande misstag 1966 som Sverige gör idag.… Continue reading Det blir aldrig som man tänkt sig.

Nyttomaximering av försvaret – vinna med minsta möjliga förlust

Debatten om försvaret kommer ofta till att återuppväcka värnplikten, vilket är förståeligt. Sverige har en lång tradition av värnplikt. Det finns också många bra anledningar till att ha allmän värnplikt, men ingen av dem är militär!   På den ”gamla goda” tiden när vi hade stora krig med stora arméer och stor vapen så ”kastade”… Continue reading Nyttomaximering av försvaret – vinna med minsta möjliga förlust

FI icke-försvarspolitik

Inte allt med FI icke-försvarspolitiken är dåligt. Jag börjar med det som är bra först.   ”FI ska verka för att det konfliktförebyggande arbetet och civil krishantering prioriteras ” Jag håller med, det första  vi borde arbeta med är att förebygga konflikter och hantera civila kriser. Som Sun Tzu sa: ”Den högsta krigskonsten är att… Continue reading FI icke-försvarspolitik

kvinnor och krig

Bara en kommentar om FI:s (icke)-säkerhetspolicy som irriterar mig. ”Den traditionella säkerhetspolitiken är patriarkal” Vilket inte är riktigt sant. Traditionell säkerhetspolitiken är mänskligt och handlar om att försvara och skydda människor som en Statlig funktion. I denna roll har kvinnor också en roll, även om säkerheten tenderar att vara något som främst män gör, kvinnor… Continue reading kvinnor och krig