Allt är bra om inte Sverige går in i ett riktigt krig!

Från min erfarenhet i den svenska militären skulle jag säga att den svenska militären är en mycket professionell och kompetent militär. Jag är verkligen imponerad av de officerare som jag har haft äran att träffa och ha som instruktörer. Jag säger inte att den svenska militären är perfekt, men den är bra på vad den… Continue reading Allt är bra om inte Sverige går in i ett riktigt krig!

Vision

Ingenjörskunskap handlar om att skapa tekniska system som fungerar i den verkliga världen. En ingenjör lär sig snabbt att människor inte förstår hur världen omkring dem fungerar. Även om vi tror att vi gör det. Vi behöver inte förstå allt men vi måste ha en fungerande modell. ”Att förstå rätt” och ”fungerande” är inte samma… Continue reading Vision

Lita inte på sannolikheten att fienden inte kommer

Jag har läst Kristdemokraternas ”Försvars – and säkerhetspolitik: ett allmänintresse”, som uppenbarligen försöker distansera sig från Reinfeldt-regeringens katastrofala försvarspolitik. Dokumentet täcker en stor del av de vanligaste saker man skulle förvänta sig av ett svenskt Försvars – och säkerhetspolitik dokument; Ryssland, Nato, försvarets problematiska situation, etc. Inget riktigt nytt eller oväntat. Det fanns dock några… Continue reading Lita inte på sannolikheten att fienden inte kommer

Fördelarna med samarbetet är självklara

Fördelarna med samarbetet är självklara. Vi kan få en exponentiell ökning av vår förmåga att göra saker om vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Under många årtusenden har vi utvecklats som art för att bli det mest samverkande djuret på jorden. Vår förmåga att samarbeta passerade myrornas för tvåtusen år sedan. Idag har vi byggt komplexa… Continue reading Fördelarna med samarbetet är självklara

Varför har vi ett försvar?

Är det för att vi kan integrera invandrare? Är det för att vi kan lösa arbetslösheten? Är det för att vi har en skyldighet mot vårt land? Är det av sociala skäl, som att lära människor självdisciplin eller personligt ansvar? Eller, kanske är det, och jag kommer att vara lite radikal här, för att försvara… Continue reading Varför har vi ett försvar?

Min tystnad ska inte tas som inaktivitet

Min tystnad ska inte tas som inaktivitet. Jag har arbetat med att inrätta en S-förening för försvars- och säkerhetspolitik. Vi har haft ett antal studiemöten och vi har tagit fram en rapport som skickats vidare till försvarsministern och ordföranden i försvarsutskottet. Följande ämnen har tagits upp på träffarna. PowerPoint-presentationerna är länkade. Skulle Sverige gå med… Continue reading Min tystnad ska inte tas som inaktivitet

Deltidsreserver blev viktigare

Det svenska försvaret är i dåligt skick och saknar förmåga att försvara landet. Jag har sett att debatten kretsar kring att lösa problemet genom ett medlemskap i Nato eller återuppliva värnplikten. Jag kan förstå varför dessa alternativ föreslås, men båda är i fel riktning. Nato förlitar sig på sina medlemmars nationella försvar, vilket Sverige saknar,… Continue reading Deltidsreserver blev viktigare