Motioner om försvaret.

Jag har skrivit fem motioner om försvaret. De har nu skickats uppåt inom det socialdemokratiska partiet. Det svenska försvaret har många problem bortom JAS, ubåtar och Nato. Motionerna behandlar några av dessa andra problem. Tanken är att skapa diskussion om hur man rättar till problemen för krigsmakten.

Samtliga motioner har en gemensam rubrik, men nedan har jag bara skrivet huvuddelen av motionerna.

Bakgrund

Sverige har ett undermåligt försvar idag. Det finns problem med utrustning, personal och kapacitet. Följande förslag strävar efter att åtgärda en del av problemen.
Ett trovärdigt försvar ska ha kapacitet att försvara hela Sverige mot angrep från en modern militärstyrka. En modern militärstyrka innebär bland annat:

  • Flygförband
  • Marinförband
  • Raket-och missilförband
  • Infanteri (lätt, mekaniserad och mekaniserad lätt)
  • Elitförband (inklusive specialförband (Special Forces))
  • Pansarförband
  • Luftburenförband
  • Artilleriförband

Bedömning

Insatsorganisation 2014 går åt rätt håll, men behöver förstärkas till en Insatsorganisation 2025.

Motion 1

Yrkande

Vi föreslår representantskapet att besluta:

att omorganisera GSS/K, GSS/T och Hv insatsförband till en ny nationell skyddsstyrka. Den nya nationella styrkan ska bestå av flygvapen-, armé- och marinförband, där en liten grupp är heltidsanställda soldater. De heltidsanställda soldaterna är med i förband som kan tjänstgöra utomlands och inom landet medan deltidssoldaterna kan välja om de vill vara med i ett förband för utlandstjänst.

att den nya nationella styrkan, heltids- och deltidssoldater ska ha en hög kvalité på utbildning och samma fysiska konditionskrav.

att förbättra samarbetet mellan heltids- och deltidsförband så ska de ha lika utrustning, tjänstemärken och huvudbonader för att inga skillnader finns mellan grupperna.

Motion 2

Yrkande

Vi föreslår representantskapet att besluta:

att de forna regementena, bataljonerna och divisionerna ska återupplivas inom ramen för den nya nationella styrkan, t.ex. 13 Hv Bataljon blir 1:e Bataljon i I20, Arméns Jägarbataljon blir K4, och I19 blir MekB 19.

att skapa ytterligare deltidsförband, t.ex. artilleriförband, transportförband, pansarförband, mekaniserad lätt förband (med Patria AMVs) och mekaniserad förband (med CV90s), luftvärnsförband och underhållsförband (CSS).

att skapa ett deltids CBRN-kompani av Hv CBRN plutoner.

att skapa deltids elitförband, t.ex. jägarförband och fallskärmsjägare förband.
att skapar kompanier med luftvärn- och pansarvärn robotsystemen och Granatkastare för varje bataljon.

att KFÖ / SÖF ska bli obligatorisk och 2 veckor för KFÖ och en vecka SÖF.

Motion 3

Yrkande

Vi föreslår representantskapet att besluta:
att utvärdera hur vi kan ha ett fungerande försvaret även efter att naturtillgångar som t.ex. olja och koppar inte längre finns tillgängliga på samma sätt som idag.
att återgå till att försvaret har ett upplag av nödvändig materiel som t.ex. mat, bränsle, kläder, fordon, ammunition, vapen etc. Idag förlitar sig försvaret på t.ex. ICA och Hertz.
att återgå till att ha militära ingenjörer istället för att förlita sig på kommersiella företag som t.ex NCC.
att återgå till att ha egna vaktstyrkor i stället för att t.ex. förlita sig på Securitas.
att utvärdera kalibern7,62 m.h.t. 5,56.
att introducera fler tillfällen för internationellt samarbete.

Motion 4

Yrkande

Vi föreslår representantskapet att besluta:
att modernisera utrustningen, t.ex. uppgradera alla stridsfordon 122, ersatta tgb 113 och bv206 med modern fordon, såsom Bvs10, och fler bildförstärkare.
att förbättra den psykologiska inokulationen och omsorg, innan, under och efter stridssituationer.
att hemvärnet behåller sin traditionella roll. Hemvärnet behöver inte lika hög fysisk standard som heltids- och deltidssoldater för att fullgöra sin traditionella plikt.
att få fram tillräckliga resurser för att bygga upp ett trovärdigt försvar.
att utvärdera skyddsvaktlagen m.h.t. självmordsbombare.

Motion 5

Yrkande

Vi föreslår representantskapet att besluta:
att ha ett större fokus på det inhemska försvaret och den nya nationella skyddsstyrkan, antingen värnplikten återupplivas eller inte. Kvantitet är inte nödvändigtvis ett bra försvar. Militären är inte för alla. Om vi ska ha en allmän värnplikt måste vi ge värnpliktiga möjligheter att göra en icke-militär tjänsteövning som inom t.ex. brandkåren eller vård.
att alla män och kvinnor ska mönstra i Sverige för att prövas om de är lämplig inom försvaret. Om de vill vara en del av försvaret kan de välja att vara heltidssoldat, halvtidssoldat eller en del i Hemvärnet. De som inte klarar kraven att utbildas inom försvaret eller vapenvägrare får göra samhällsstödjande utbildning t ex vård, brandsoldat eller vad samhället anses behöva stöd för tillfället.
att vid utbildning och kompletterande utbildning inom Hemvärnet och halvtidssoldat ska personen med stöd av lagen inte kunna nekas tjänsteledighet av sin arbetsgivare. Med förbehåll att personen meddelar sin arbetsgivare så fort den blivit antagen till den givna kursen.

Tillägg till motion 1-5:

NS

En soldat kan välja mellan heltid eller deltid och utlandstjänst eller hemtjänst.

Exempel:

Förbandstyp Heltid deltid Utlandstjänst
Mekaniserad I19 ja ja ja
Mekaniserad  I4 nej ja nej
Mekaniserad (lätt)  K3 ja ja ja
Mekaniserad (lätt) I2, I21, I8, I10, I12, I30, I6, I17, I16, I24 nej ja nej
Jägare Förband (K4) ja ja ja
Jägare Förband (I22) nej ja nej
Artilleri A9 ja ja ja
Artilleri A1, A2, A5, A7 nej ja nej
Transport T2 ja ja ja
Transport T1, T3, T4, T5 nej ja nej
1 CBRN kompani ja ja ja
2 CBRN kompani nej ja nej
Signal S1 ja ja ja
Signal S2, S3 nej ja nej
Militär Polis ja ja ja
Militär Polis nej ja nej
Pansar P7, P4, P5  ja  ja  ja
Pansar P2, P18 nej ja nej
Arktis lät infanteri I20, I13, I14 nej ja nej
Fältjägare (berg infanteri)  I5 nej ja nej
Psyops ja ja ja
SOG ja ja ja
Fallskärmsjägare (1 kompani) ja ja ja
Fallskärmsjägare (2 kompanier) nej ja nej
Luftburna K3 ja ja ja
Luftburna K5, K7 nej ja nej
Underrättelse K3 ja ja ja
Underrättelse K5, K7 nej ja nej
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s